Seminar za sitoštampare

PROGRAM SEMINARA ZA SITOŠTAMPARE Koji će se održati 1. aprila 2017.godine u Školi za dizajn tekstila u Beogradu ul. Vojislava Ilića 88 Organizator Udruženje digitalnih i sitoštampara Srbije-Dušan Golubović, sekretar Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija – Prof. Sonja Vlahović, direktor Likovna akademija – Dr. Nikola Velicki Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Prof. Katarina Nikolić Beogradska politehnika, Miodrag Todorović, prof. Škola za dizajn tekstila…