Plastična ogledala SREBRNA, sa zaštitnom folijom, debljine 1mm u formatu 1,0 x 2,0 m.
Cena je 2.458,33 din/m², bez PDV-a.