minerva boje na vodenoj baziPigmenti i baze za tekstilnu štampu na bazi vode

TIP PROIZVODA CENA / kg
Bela pokrivna boja 933,33
Bela ekstra boja 1100,00
Bela gumena boja 1458.33
Pokrivna baza 933,33
Transparentna baza 775,00
Bubreća baza 1.391,67
Zlatna boja 3.825,00
Srebrna boja 2.575,00
Korozivna baza transparentna FPW AKCIJA 625,00
Korozivna bela FPW AKCIJA 616,67
Cracking baza transparentna 775,00
Cracking bela 804,17
MINESTAR
(zlatna, srebrna, bronzana i tirkiz)
3.041,17
Pigmenti za baze (100 grama)
crni
crveni
plavi
zeleni
žuti
narandžasti
ljubičasti
fluopink
fluozeleni
fluonarandžasti
fluožuti
fluocrveni
141,67
275,00
208,33
208,33
175,00
182,33
325,00
555,83
555,83
555,83
555,83
555,83
Katalizator za 1kg boje (100g) 200,00

 

Milar folije 250,00/m²
Milar lepak 1.558,33/m²

*Cene su date u RSD, bez PDV-a