minerva boje na vodenoj baziPigmenti i baze za tekstilnu štampu na bazi vode

TIP PROIZVODA CENA / kg
Bela pokrivna boja
Bela ekstra boja
Bela gumena boja 1.458,33
Pokrivna baza
Transparentna baza
Bubreća baza 1.391,67
Zlatna boja 3.825,00
Srebrna boja 2.575,00
Korozivna baza transparentna FPW AKCIJA 625,00
Korozivna bela FPW AKCIJA 616,67
Cracking baza transparentna 775,00
Cracking bela 804,17
MINESTAR
(zlatna, srebrna, bronzana i tirkiz)
3.041,17
Pigmenti za baze (100 grama)
crni
crveni
plavi
zeleni
žuti
narandžasti
ljubičasti
fluopink
fluozeleni
fluonarandžasti
fluožuti
fluocrveni
Katalizator za 1kg boje (100g) 200,00
Milar folije 250,00/m²
Milar lepak 1.558,33/m²

*Cene su date u RSD, bez PDV-a