Garancijska folija ima osobinu da se posle lepljenja ne može odlepiti u komadu već se cepa na sitne komade – raspada se. Odštampana folija se koristi uglavnom za lepljenje na uređaje koji se ne smeju neovlašćeno otvarati.

FOLIJA
Veličina CENA/M²
Garancijska folija 100 x 70 cm 583,33

*Cene su date u RSD, bez PDV-a