juviduri

JUVIDURI DEBLJINA VELIČINA CENA 
Providni 0.25mm 100 x 70 cm 266,67
Providni 0.35 mm 100 x 70 cm 291,67
Providni 0.5 mm 100 x 70 cm 350,00
Providni 0.75 mm 100 x 70 cm 658,33
Beli 0.3 mm 100 x 70 cm 291,67
Beli 0.5 mm 100 x 70 cm 400,00
Beli 0.75 mm 100 x 70 cm 658,33
PPN Mlečni 0.8 mm 120 x 80 cm 700,00
Mat-providni(LEYER) 0.3 mm 100 x 70 cm 283,33
Mat-providni(LEYER) 0.5 mm 100 x 70 cm 400,00
Crveni, žuti, zeleni, srebrni, plavi 1 mm 100 x 70 cm 766,67

*Cene su date u RSD, bez PDV-a