Forex

forex ploče

Table (ploče) od plastičnog materijala pogodne za spoljnu upotrebu. Koriste se za aplikaciju digitalne štampe. Dimenzije i debljine su date u tabeli.

*Cene su date u RSD, bez PDV-a

PROIZVOD BOJA DEBLJINA
(mm)
CENA m2

 

FOREX PLOČA bela 1 708,33
FOREX PLOČA bela 3 1.000,00
FOREX PLOČA bela 5 1.391,67
FOREX PLOČA bela 10
FOREX PLOČA crna 3 1.366,67
FOREX PLOČA crna 5 2.250,00

Klirit

PROIZVOD DEBLJINA
(mm)
BOJA DIMENZIJE (mm)
KLIRIT 2 Providni 505×760
KLIRIT 3 Providni 505×760
KLIRIT 6 Providni
KLIRIT 3 U BOJI 500×700
KLIRIT 3 Ogledalo u boji
KLIRIT 1,4×1,0m 3 OPAL, BELA 505×760
Plastično OGLEDALO 1 srebrna 1000×2000
Plastično OGLEDALO 1.5 zlatna 1000×2000
MIKROONDA 3 bela