U ponudi imamo i vrlo jake magnete različitih dimenzija koji se, između ostalog, koriste u pravljenju kadica za tampon štampu.

Podvlačimo da se radi o vrlo jakim magnetima različitih prečnika i cene su sledeće:

SPECIJALNI MAGNETI

TIP PROIZVODA
DIMENZIJE PREČNIKA DEBLJINA DUŽINA ŠIRINA CENA
Specijalni magneti 5 mm 30 mm 10 mm 658,33
Specijalni magneti 7 mm 2 mm 177,97
Specijalni magneti 10 mm 10 mm 433,33

*Cene su date u RSD, bez PDV-a