Vrhunskog Grčkog proizvođača gramature 90gr. i formata 100 x 70cm. Koristi se za transfer štampu na tekstilu skidanje na toplo i hladno.

TIP PROIZVODA CENA PO JEDINICI
BEZ PDV-a
Transfer papir B1 format 38.14/tabaku
Transfer papir B1 paket 250 tabaka 35.59/tabaku

*Cene su date u RSD, bez PDV-a