Lepenka je tip kartona koji se najčešće izrađuje od starog (recikliranog) papira, to je višeslojni materijal dobijen od raznih vlakana presovanjem i lepljenjem.

DEBLJINA VELIČINA CENA / komad
1 mm 50 x 70 cm  
1 mm 100 x 70 cm  
1.5 mm 50 x 70 cm  
1.5 mm 100 x 70 cm  
2 mm 50 x 70 cm  
2 mm 100 x 70 cm  
3 mm 50 x 70 cm  
3 mm 100 x 70 cm  

*Cene su date u RSD, bez PDV-a