TIP PROIZVODA
CENA PO KG
Smola za stikere 3.083,33
Patrone za stikere 1.433,33

*Cene su date u RSD, bez PDV-a

Uređaj za pravljenje 3D stikera  može da napravi do 1000  3D stikera na sat. Sve je jednostavno i jeftino.

20.833,33 bez PDV-a