gliterigliteri

Kristalni gliter je ne-metalizirani gliter koji je transparentan. Naš kristalni gliter nudimo u svim bojama i svim standardnim veličinama, kao i ostale gliter proizvode sa kojima raspolažemo.

Kristalni gliter predstavlja savršen dodatak za dekoraciju Vašeg doma ili za Vaš hobi koji se ogleda u dekoraciji upotrebom glitera. Kristalni gliter je prelepi tip glitera koji ne reflektuje svetlost, ali koji dozvoljava svetlosti da isijava kroz njega. Mogućnosti upotrebe našeg kristalnog glitera su neograničene.

PRIMENA:

  • Industrijska primena,
  • Primena u komercijalne svrhe,
  • Dekoracija,
  • Hobi,
  • Štampa.

STANDARDNE VELIČINE:

.004 „, .008 „, .016″, .032“,

TEHNIČKE SMERNICE:

OTPORNOST NA TEMPERATURU:
Poliester i epoksidni bojni premaz su stabilni do temperature od 150 stepeni Celzijusa, bez očigledne promene kod boje ili oblika. Stvarna granica je funkcija brzine ili trajanja i temperature. Mušterije ga moraju pravilno testirati, u skladu sa operativnim parametrima njihovih procesa.

HEMIJSKA OTPORNOST:

Poliester i njegov epoksidni premaz su otporni na vodu, alkohol i na alifatske ugljovodonike. Pet minuta utapanja u MEK, aceton i toluen, rezultira malim količinama odlivanja.

VAŽNO:
RJA-Plastics GmbH ne peuzima odgovornost za defektne ili oštećene materijale osim ako nisu proizvedeni od strane kompanije RJA Plastic Gmbh. Preporučujemo da prethodno testirate naš gliter, pre nego li što započnete sa fazom produkcije.

gliteri

GLITERI granulacija CENA/KG 
ZLATNI 008 4.165,83
ZLATNI HOLOGRAMSKI 008 7.800,00
SREBRNI 008, 016, 032 4.165,83
SREBRNI 004 5.750,00
SREBRNI HOLOGRAMSKI 008 7.800,00
PERLA 008 7.800,00
FLUO BOJE 008 5.375,00
OSTALE BOJE 008 4.825,00

*Cene su date u RSD, bez PDV-a

Preuzmite tonsku kartu