Plastična ogledala SREBRNA, sa zaštitnom folijom, debljine 1mm u formatu 1 x 2 m.
Cena je 2.750,00 din/m², bez PDV-a.

Plastična ogledala SREBRNA, sa zaštitnom folijom, debljine 2mm u formatu 1 x 2 m.                                    Cena je 4.250,00din/m², bez PDV-a.

Plastična ogledala ZLATNA sa zaštitnom folijom, debljine 1mm u formatu 1 x 2m.

Cena je 2.916,67 din/m², bez PDV-a.

Plastična ogledala ZLATNA sa zaštitnom folijom, debljine 1.5mm u formatu 1 x 2m.

Cena je 3.416,67 din/m², bez PDV-a.