U prodaji su boje  za sitoštampu na PVC, Polietilenu i polipropilenu (butik kese) staklu, metalu porculanu, tekstilu , tampon boje, silikon boje, boje za kišobrane, UV boje  i td. 

Boje za štampu na tekstilu mogu biti na bazi vode i na bazi ulja(plastisol). Sitologika nudi vodene boje za sitoštampu  na tekstilu koje ne zasušuju na situ tokom štampe, a ispunjavaju najviše standarde o zaštiti zdravlja i okoline.

Ove boje se štampaju emulzijama

AUTOTYPE EMULZIJE

TIP EMULZIJE CENA / kg
Plus II Classic 2.675,00
Plus 2000 3.500,00
Plus 6000 2.875,00
Plus 7000 3.500,00
Plus 8000 3.291,67

PROIZVOĐAČ PROLL, Nemačka

TIP EMULZIJE CENA / kg
Norikop 2FP Intesiv Violet Color 2.208,33

MINERVA EMULZIJE

TIP EMULZIJE CENA/KG
Minerscreen universal 2.208,33

U našoj ponudi su: