Lumino folija je folija koja svetli u mraku (kao ručni sat)

LUMINO FOLIJA CENA/m²
LUMINO FOLIJA 9.583,33

*Cene su date u RSD, bez PDV-a