Termo prah (mat i sjajni) se koristi za efekat bubreće štampe na vizit kartama.

Cena je 11.166,67 / kg  ili  1.250,00 / 100g

*Cene su date u RSD, bez PDV-a